ARCHEOLOGIA WOJSKOWA
Leszek Erenfeicht. Niemiecka amunicja 9 mm Parabellum, 1908-1945

Rodzaje nabojów 9 mm Parabellum produkowanych w okresie kodów literowych, 1940-45

KOD194019411942194319441)1945
adGt+C8
St+mE
Gt+mEGt+mEGt+mESt+SE
am#08#mE
St08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+mESt+08
St+mE2)
St+mE
ak#08
#N
St+08
St+N
St+08
St+mE
#08
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+N
St+08
St+mE2)
St+N
St+mE
St+N
asb#08
cu+08
#08
cu+08
cu+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+mE
St+SE
St+mE
St+SE
auxEx+V
#08
#mE
cu+mE
Ex+V
Ex+VI
#08
#mE
cu+08
cu+mE
St+mE
Ex+V
Ex+VI
St+mE
St+No
Ex+V
Ex+VI
ayEx+VI ?Ex+VIEx+VIEX+VI
Pcdp#08
faaSt+mE
St+SE
St+mE
St+SE
St+mE
St+SE
-St+mE
-St+SE
fbP334#08
St+08
St+08
St+mE
St+mESt+mE
St+mE
St+mE
-St+mE
tva#084)St+08St+08
htaP25#08
St+08
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+mE
St+SE
St+SE
hlcSt+08St+mE
St+me
St+mESt+mESt+mE
hrnSt+08
HASAG67+Ni
kam67+Ni67+08
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+mESt+mE
lpkEx+VIEx+VIEx+VIEx+VI
ndn#083)
#Ni3)
oma#086)
#Ni6)
 
oxoP369#08
St+08
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+mE
St+mE
-St+mE
pii#083)#083)
qrbSt+mE
rfoSt+mE
St+SE
St+mE
St+SE
suk-St+mE
-St+SE
vaSt+08
St+08
St+mESt+mESt+mE
St+SE
cdpPccp#08
St+08
St+08
ch#083)#083)
#Ni3)
#084)
#Ni4)
#Ni
St+08
St+Ni
St+mE
St+08
St+mE
St+mE
dnf#08#08
#mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+mE
St+SE
St+08
St+mE2)
St+SE
-St+08
-St+mE
-St+SE
dnhP405Ex+V
#08
cu+08
Ex+V
#08
#mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
#08
#mE
St+08
St+mE
St+SE
#08
#mE
St+08
St+mE2)
St+SE
St+mE
douP14A#mE
St+mE
St+mE
St+mE
St+mE
St+mESt+mE
-St+mE
St+mE
-St+mE
eejS+08
St+mE
St+5)St+5)
emp#08#08
cu+08
St+08
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE2)
St+SE
-St+08
-St+mE2)
-St+SE
St+mE
waSt+08
St+mE
St+08
St+mE
St+08
St+mE2)
XSt+Np
ZSt+mE

Dane w kratkach dotyczą kolejno łuski i pocisku.

ŁUSKA: # - mosiężna o zawartości 72% Cu; 67 - mosiężna o zawartości 67% Cu; cu - stalowa, miedziowana (bicia w tabeli poniżej); St - stalowa, lakierowana: St+ - stalowa, lakierowana o wzmocnionych ściankach; -St* - stalowa, lakierowana o wzmocnionych ściankach i jednym otworze zapałowym

POCISK: 08 - z ołowianym rdzeniem; mE - ze stalowym rdzeniem; SE - żeliwny; Ni - płaszcz niklowany z ołowianym rdzeniem; Np - z ołowianym rdzeniem, do broni wytłumionej; Ex - nabój szkolny odpowiedniego typu.

PRZYPISY: 1) w latach 1944 i 45 zaprzestano czernienia płaszczy pocisków mE; 2) pocisk ma czerniony płaszcz; 3) bicie w układzie 180 stopni; 4) bicie w układzie 120 stopni; 6) brak danych o typie pocisku, zachowały się jedynie łuski; 6) na nabojach brak daty produkcji

Kody materiałowe na łuskach miedziowanych

ROK
PRODUCENT193919401941
PSt
Xf1
Xf1
(także jako aux)
St (aux)
P25VIIa1
P120IVf1Xf1Xf1 (emp)
St (emp)
P131VIIIb1
IXb1
VIIb1
IVb1
Vb1
VIb1
VIIb1
VIIIb1
IXb1 (także jako asb)
St (asb)
P405VIIf1
IXf1
VIIf1 (dnh)
St (dnh)
P14AIXg1

Kod cyfr rzymskich oznaczający dostawców stali na łuski, nie został dotąd ujawniony, podobnie jak symboli składu stali na łuski (cyfra arabska). Zakłady galwanizujące miedzią płaty stali na łuski; a - August d. Haer Metallwerke, Troisdorf; b - Sundwtger Mossingwerke Sundwig; f - Mansweld AG Kupfer- und Messingwerke, Hettstedt; g - Hirsch Kupfer- und Messingwerke. Finow


Leśne walki koło Kaługi, jesień 1942 roku. Szeregowy uzbrojony w pistolet P08 - broń do której pierwotnie opracowano amunicję 9×19 mm Parabellum (CAW)

Autor dziękuje za udostępnienie materiałów panom A. Bartosowi, J. Dąbrowskiemu, P. Krajewskiemu, W. Nowakowskiemu, J. Cyndeckiemu

/ page 14 from 14 /

We have much more interesting information on this site.
Click MENU to check it out!

cartalana.com© 2013-2020 mailto: koshka@cartalana.org

Google+