SITE MENU

ARCHEOLOGIA WOJSKOWA
Leszek Erenfeicht. Niemiecka amunicja 9 mm Parabellum, 1908-1945

Program oszczędnościowy zakładał, oprócz produkcji stalowych łusek, także skonstruowanie oszczędnych pocisków "bezołowiowych". Prowadzono jednocześnie dwa programy Polte - pociski z rdzeniami stalowymi, oraz Vereigente Deutsche Metallwerke (VDM) - pociski jednorodne z żeliwa. W oczekiwaniu na wynik prac VDM, rozpoczęto produkcje pocisku Polte już w 1940 r. Oficjalne przyjęcie do uzbrojenia miało miejsce 12.02.41 r. Nowy pocisk, 9 mm Pistolengeschoss mit Eisenkern (08mE) ważył 6.48 g a wewnątrz stalowego, tombakowanego płaszcza zawierał rdzeń z miękkiej stali w koszulce ołowianej. Naboje te przeznaczone do pistoletów maszynowych, miały wzmocniony ładunek miotający dla zachowania osiągów balistycznych. Płaszcze pocisków 08mE były dla odróżnienia od amunicji 08 dopuszczonej do użytku w pistoletach, czernione chemicznie. 7 biegiem czasu, po decyzji OKH, rezerwującej dla P 08 naboje mosiężne, zaprzestano czernienia pocisków (1944 r.) W 1945 r. nie produkowano już w ogóle pocisków z rdzeniem ołowianym, choć zdarzały się partie nabojów z takimi pociskami, z zapasów komercyjnych lub zdobycznych.

Badania nad pociskiem VDM ukończono w 1941 r. Rezultatem była techniczna rewelacja - pocisk ze spieku żeliwnego, tani i prosty w produkcji, na tyle plastyczny, że nie przyśpieszał gwałtownie zużycia luf, do produkcji którego nie potrzeba żadnego ze strategicznych surowców. To cudo było jednak lżejsze od standardowego pocisku 08 o prawie 2 g, co zrekompensowano dalszym wzmocnieniem ładunku. Nabój 08 mit Sintereisengcschoss (08mSE) produkowano tylko w łuskach St+, a od innych wzorów odróżniał się charakterystycznym szarym kolorem, pokrytego cynkiem pocisku. Produkcje rozpoczęła firma DWM K w połowie 1942 r., a od 1943 ruszyła jego produkcja masowa.

Przekroje oszczędnościowych pocisków 9 mm Parabellum produkowanych podczas II wojny światowej: 08 mE (rdzeń stalowy) i 08 SE (spiek żeliwny)

Rosnące potrzeby zmuszały do poszukiwania możliwości uproszczenia procesu wytwarzania w celu zwiększenia wydajności. Pocisku SE nie dawało się już uprościć: spłonkę zmieniono w 1940 r., zrezygnowano z tropikalizacji (dodatkowego uszczelnienia) nabojów - wreszcie przyszła kolej na łuskę. W 1944 r. wprowadzono nowy jej model - Patrh. (- St+) lack., o jednym powiększonym otworze zapałowym. Jedynym "zbytkiem" pozostała obwódka lakieru uszczelniająca spłonkę. Do roku 1940 była ona wyłącznie czarna, później niewielka cześć nabojów 08 mE miała obwódki niebieskie, analogicznie do nabojów karabinowych SmE.

Oprócz opisanych powyżej nabojów zwykłych 08K, 08O, 08mE i 08mSE, oraz ich wersji tropikalizowanych istniały także naboje specjalne, kontrolne, szkolne i ślepe.

NABOJE SPECJALNE produkowane były w krótkich seriach na potrzeby oddziałów dywersyjnych.

9 mm Nahpatronc 08 - nabój do broni zaopatrzonej w tłumik dźwięku, o osłabionym ładunku i cięższym o 1.2 g pocisku z rdzeniem ołowianym. Znane są dwie odmiany tego naboju: produkcji Polte w łuskach St+, serii 33 z 1942 r., oraz tzw. "naboje X", oznaczane literą x bitą na dnie łuski. Z zachowanych dokumentów wynika, że naboje te scalała firma RWS-Geco.

Paczki kartonowe na naboje 9 mm Parabellum z pociskami 08 mE produkcji z okresu II wojny światowej firm: dnh dou i ak. Zwraca uwagę stosowanie rożnego kroju czcionek oraz drobne różnice w redukcji tekstów

9 mm Kampfstoffpatrone 08 (9 mm Patr.K) - nabój z pociskiem zawierającym truciznę. Jego konstrukcja wzorowana była na zdobytych w 1941 r., w siedzibie NKWD w Mińsku, podobnych nabojach 7.65 mm, zapewne "przypadkiem" scalanych w niemieckich łuskach. DWM zresztą także maskowała produkcję swoich nabojów K, używając łusek produkcji pierwszowojennej. Zachowała się tych naboi jedynie garstka, posiadająca trzy wzory oznaczeń. Mają one płaszcz pocisku ścięty a rdzeń ołowiany wydrążony. W kanale rdzenia umieszczano ampułkę z cyjankiem potasu - tańszym i bardziej dostępnym od używanej przez Rosjan akonityny, ale równie skutecznym. Nad ampułką stalowy tłoczek - penetrator w kształcie odwróconej gruszki tworzący wierzchołek pocisku. W momencie uderzenia w cel powoduje on deformuję pocisku ułatwioną nacięciami płaszcza, zapobiegając przebiciu ciała na wylot i wypychając jednocześnie zawartość rozbitej ampułki do rany.

NABOJE KONTROLNE służyły przemysłowi do prób odbiorczych broni i badań wytrzymałościowych.

9 mm Beschusspatrone 08 był nabojem do tego przeznaczonym i posiadał zwiększony o 30% ładunek miotający. Starsze naboje scalane były w łuskach produkowanych specjalnie dla nich, oznaczonych na dnie słowem BES-CHUSS i rokiem produkcji. Od lat 20-tych zaczęto je oznaczać zielona obwódka spłonki, lub malując całe dno łuski na zielono. W latach 30-ych produkcje nabojów kontrolnych zmonopolizowała firma Polte rezygnując z produkcji specjalnych łusek na rzecz oznaczeń kolorowych.

Przekroie den w łuskach stalowych nanojów: A - 9 mm Pathr. (Stahl) lack.; B - 9 mm Pathr. (Stahl)* lack; C - 9 mm Pathr (Stahl)* lack

GRUPA NABOJÓW SZKOLNYCH służyła do różnych celów.

Ziel-Übungspatrone 08 - nabój służący do ćwiczeń strzeleckich w armii i cywilnych klubach. Pociskiem tego naboju była ołowiana kulka o średnicy 9.18-9.22 mm i masie 4.5-4.6 g. Długość całkowita takiego naboju wynosiła ok 24 mm.

9 mm Exerzierspatronen 08 - naboje do nauk ładowania i do demonstracji działania mechanizmów broni. Znane są typy.

I - nabój składany z łuski i płaszcza pocisku K, a następnie niklowany. Produkowany w latach 1909-12 przez wytwórnie DWM Karlsruhe, Spandau i Ingolstadt z łusek i płaszczy bieżącej produkcji ze standardowymi oznaczeniami.

II - jak typ I, ale z pociskiem O, produkcji Kassel, 1916-18.

III - jak typ II część egzemplarzy nawiercana. łuski specjalne - bez spłonki (z biciem 120°, z symbolem Ex) scalane z płaszczem POCISKU. Produkowany w latach 1919-34 choć zdarzają się egzemplarze późniejsze (np. z 1936 r.); wytwórnie różne, od 1923 r. tylko Polte.

/ page 11 from 14 /
mobile version of the page

We have much more interesting information on this site.
Click MENU to check it out!

cartalana.com© 2011-2020 mailto: koshka@cartalana.org

Google+