SITE MENU

Use search function please. All the info found with Ł - refers to this site

ARCHEOLOGIA WOJSKOWA
Krzysztof Szczegłow. Bagnet austro-węgierski, 1867-1918

Przykład znakowania cechami pułkowymi które w bagnetach starszych wzorów najczęściej umieszczano na jelcu. W bagnetach wz. 1895 cecha pułkowa znajdowała się na głowicy np. oznaczenie 13 R należy rozumieć jako 13 (Krakowski) pp, a 2812 jako nr broni. Na jelcu bagnetu wz. 1888 widoczny jest ponadto numer fabryczny 5173, który był umieszczany przez wytwórcę sporadycznie. Znak producenta widoczny na głowni bagnetu umieszczano również na zaczepie pochwy. Zdarzają się pochwy bez sygnatur lub z sygnaturą firmy V&J, która była kooperantem OE-WG

- Bagnet wz. 1870 do kb wz. 1867/77, kal. 11 mm

Rękojeść i głownia identyczne jak w bagnecie poprzednim. Pierścień jelca wyposażony w śrubę regulacyjną. Części stalowe polerowane. Pochwa stalowa, malowana na czarno. Wymiary głowni skracanych wahają się od 468 do 475 mm. Pochwy tych bagnetów również były skracane.

- Bagnet wz. 1873 do kb wz. 1873 i 1873/77, kal. 11

Rękojeść, jelec, głownia i pochwa identyczne jak w bagnecie poprzednim Okładziny z moletowanego, utwardzonego kauczuku, a w głowicy zatrzask ze sprężyna spiralną. Bagnety i kb Werndl wszystkich odmian znajdowały się na uzbrojeniu piechoty.

Bagnety Mannlicher

- Bagnet wz. 1880 do kb wz. 1880 i 1890, kal. 8 mm

Rękojeść stalowa z okładzinami drewnianymi mocowanymi 2 nitami stalowymi na podkładkach. W głowicy za trzask typu Weyersberg (sprężyna spiralna schowana wewnątrz głowicy) - nazwa od zastosowanego po raz pierwszy w bagnecie niemieckim wz. 1871/84 firmy Weyersberg. Jelec stalowy prosty z pierścieniem na lufę Głownia stalowa z obustronnym progiem zbroczem; sztych centralny. Części stalowe polerowane. Pochwa stalowa zakończona gałką (pochwy bez gałki były produkowane w okresie I wojny światowej), malowana na czarno. Bagnet wraz z kb na uzbrojeniu piechoty.

Urzędnik wojskowy, 1918 r. Na pasie bagnet wz. 1895 do sztucera z charakterystyczną muszką na pierścieniu jelca; wersja podoficerska Pochwa wyraźnie malowana na kolor czarny

- Bagnet wz. 1873/81 do kb wz. 1886, kal. 8 mm

Rękojeść stalowa z okładzinami drewnianymi mocowanymi 2 nitami stalowymi. Jelec stalowy zagięty ku głowni ze śrubą regulacyjną, mocowany 2 nitami. Głownia stalowa typu jatagan bez progu; obustronne zbroczę; sztych grzbietowy. Części stalowe polerowane. Pochwa stalowa, malowana na czarno. Bagnet i kb na uzbrojeniu piechoty a w okresie I wojny światowej jednostek rezerwowych.

- Bagnet wz. 1888 do kb wz. 1888, kal. 8 mm

Rękojeść, głownia i pochwa jak w bagnecie wz. 1880. Je lec z pierścieniem na lufę, wyposażonym w śrubę regulacyjną. Części stalowe polerowane. Pochwa malowana na czarno (w czasie pokoju) lub na kolor szarozielony (po wybuchu wojny). Broń na uzbrojeniu piechoty.

Cenny egzemplarz kolekcjonerski bagnetu wz. 1895 noszący ślad świadczący o udziale w bitwie. Pochwa bagnetu została przebita odłamkiem w czasie szturmu, kiedy bagnet był założony na karabin. Egzemplarz ten został znaleziony w latach 20-tych na terenie twierdzy. Przemyśl i zachował się w niezmienionym stanie w kolekcji autora

- Bagnet wz. 1895 do kb i kbk wz. 1895, kal. 8 mm

Rękojeść i jelec jak w bagnecie wz. 1880. Jelec w bagnetach produkowanych do sztucerów miał na pierścieniu lufy zamocowaną muszkę, a sam przymocowany był zawsze do głowni 2 nitami. Głownia osadzona ostrzem ku lufie. Charakterystyczne jest owalne zakończenie zbroczą w bagnetach produkcji OE-WG oraz prostokątne w bagnetach z FG-GY. Pochwa stalowa malowana na czarno. Po wybuchu I wojny światowej pochwy bagnetów Mannlicher będących na uzbrojeniu (oprócz wz. 1873/81) przemalowano na następujące kolory: szary, ciemno-szary, jasny szaro-zielony, szaro-zielony lub khaki. Bagnety wraz z kb. kbk i sztucerami na wyposażeniu wszystkich rodzajów wojsk.

TULEJOWE
wz.1854 wz. 1854* wz. 1867
Długość całkowita 560.5 715 582
Długość głowni 480 594 462
Szer. głowni w progu 25.5 33 25
Wys. głowni w progu 12.8 9.3 12.5
Długość tulei 80.5 108 104.5
Średnica zew. tulei 23.4 27 21.8
Średnica wew. tulei 18.4 23 17.6
Długość ramienia głowni 20 36 27

wszystkie wymiary w milimetrach; * - bagnet do karabinka; w nawiasach wymiary wersji skróconych, a przy wz. 1895 - do sztucera

WERNDL MANNLICHER MAUSER
wz.1867 wz. 1870 wz. 1873 wz. 1880 wz. 1873/81 wz. 1888 wz. 1895 wz. 1912
Długość całkowita 716(602) 712(607) 606 374 601 374 360(358) 384
Długość głowni 584(472) 581(475) 474 248 472 245 248(274) 252
Szer. głowni przy jelcu 32 32 32 27 29.5 26.5 23.4 (23.9) 25
Grub. głowni przy jelcu 8.7 8.5 8 6 8.8 6 5.4 (5) 6.5
Średnica wew. pierścienia 19 19 18.5 16.4 17.5 16.5 15 15.5

Front włoski - stanowisko plot. ckm-u Schwarzlose nad rzeką Piavą. 1917 r. Celowniczy ma na pasie bagnet żołnierski wz. 1895, pochwa przemalowana

Bagnety Mauser

- wz. 1912 do kb wz. 1912, kal. 7,92

Rękojeść stalowa okładziny drewniane mocowane 2 nitami na wypukłych podkładkach. Jelec stalowy z pierścieniem na lufę. Głownia z obustronnym progiem i zbroczem sztych centralny, pióro obosieczne. Pochwa stalowa oksydowana, tak jak pozostałe części bagnetu - zakończona gałką. W odróżnieniu od zaczepów żabki typowych dla bagnetów austro-węgierskich (hak), zastosowano zaczep guzikowy. W kb Mauser uzbrojone były pułki ochotnicze na froncie włoskim oraz tzw. służby (tabory, łączność) na froncie wschodnim. Bagnety które później wraz z karabinami znalazły się w Meksyku zostały oznakowane napisami RM na progu wewnętrznym i REPUBLICA MEXICANA na jelcu.


Kbk wz. 1895 sztucer z założonym bagnetem. W tle plecak używany powszechnie przez piechotę obok tornistrów i czapka żołnierska z pączkiem w wersji stosowanej do 1916 r. Na pierwszym planie ładownica t ładownik z nabojami syst. Mannlicher kal 8 mm

Autor dziękuje za udostępnienie eksponatów z kolekcji M. Poręby i H. Zawistowskiego

/ page 8 from 14 /
mobile version of the page

We have much more interesting information on this site.
Click MENU to check it out!

cartalana.com© 2013-2019 mailto: koshka@cartalana.org

Google+